HAKKIMIZDA

hakkımızda

Mefasan Savunma ve Havacılık Sanayisi için yüksek kalite, mühendislik ve üretim standartları altında mekanik ve kaynaklı parça, komponent üretimi, montaj ve alt sistem imalatı yapan özel bir firmadır.

Mefasan, Müşteri istekleri ve talepleri doğrultusunda kaliteli ürün ve zamanında teslimat beklentilerinin oldukça arttığı rekabetçi ortamda etkin operasyonları, güçlü imalat ve kalite alt yapısı ile savunma ve havacılık sektörü içerisinde farklı proje ve programlarda işbirliği yapmaktadır.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde 2500 metrekare kapalı alana sahip kendi tesisinde faaliyet göstermekte olan Mefasan, sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesi çevresinde doğru yatırımlar ile büyüme kararını gerçekleştirmektedir.

VARLIK NEDENİMİZ VE GELECEK HAYALİMİZ

Kurumun Varlık nedeni; Tüm çalışanlarımız ile birlikte sürekli gelişmeyi ve artan müşteri memnuniyetini hedef alan bir anlayış içerisinde müşterilerimize daima istenen zamanda ve kalitede ürün ve hizmetler sunmak.

Kurumun gelecek hayali; Müşteri tatminini esas alarak Savunma ve Havacılık Sektöründe lider üretici firma olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ VE DEĞERLERİMİZ

kalite politikamız ve değerlerimizkalite politikamız ve değerlerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sürekli gelişen kalite yönetim sistemimiz ile müşterilerimizin beklentilerini tam olarak karşılayan ve aşan ürün ve hizmetler sunmaktır.

Ürün ve süreçlerimizin sürekli olarak geliştirilmesine olan bağlılığımız müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetlerin istenilen zamanda teslim edilmesinde kendisini göstermektedir.

Faaliyet gösterdiği her sektörde iyi ve güvenilir bir marka olmayı hedefleyen MEFASAN Sav. Sis. A.Ş., mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için aşağıda belirtilen prensipleri kalite politikası olarak benimsemiştir.

 • Müşterilerin değişen istekleri doğrultusunda beklenti ve ihtiyaçlarını tam, hızlı ve sürekli olarak karşılayarak müşteri tatminini en üst seviyede tutmak, iç ve dış pazarlarda aranılır olmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi sayesinde kaliteyi tesadüfen değil, planlı sistematik faaliyetlerle, bütün çalışanların ortak katkılarıyla sürdürmek ve geliştirmek.
 • Tecrübemiz, profesyonelliğimiz, azimli ve dinamik ekibimizin yaptıkları üretim ve sağladıkları katkılarla gurur duymalarını sağlamak.
 • "İlk defada ve her seferinde, işleri doğru olarak yapmak" ilkemizi sürdürebilmek için çalışanlarımızın kalite bilgi ve bilincini arttırmak amacıyla, eğitim faaliyetlerini sürdürmek.
 • Savunma, havacılık ve otomotiv sektörlerindeki teknoloji ve yenilikleri takip edip, sektörlere yenilikler kazandırmayı hedefleyerek,
  • Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğine bağlı kalarak,
  • Tedarikçiler ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak,
  • Meslek etiğini koruyarak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak,
  • Hizmet kalitemizi her geçen gün iyileştirerek,
  • Ulusal ve uluslararası yasal şartlar, etik kurallara ve standartlara uygun,
  • Üretimin her aşamasında kaliteden ödün vermeden,
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunmayı da amaç edindiğimiz, çalışma hayatımızda kaliteden, insana ve çevreye verdiğimiz önemden ödün vermeden dünya insan sağlığının gelişimine katkıda bulunmak.

Kalite Yönetim Sistemini her zaman etkin bir şekilde uygulamayı, etkinliğinin sağlanması için kalite hedeflerini belirleyerek gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi sağlar ve taahhüt ederiz.

DEĞERLERİMİZ :

Müşteri tatmini:
Her zaman müşteri şartlarını tam olarak karşılayan güvenilir ürünler sunmalıyız,

Kalite:
Her yaptığımız işte sürekli gelişmeyi hedef almalıyız,

Tecrübe:
Kendi alanımızda yıllardır edindiğimiz deneyimlerimizi müşterilerimizle paylaşmaya her zaman hazırız,

Saygı:
Personelimiz bizim için çok kıymetlidir, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin bizlere olan güvenlerine sonsuz saygı duyuyoruz.

Liderlik:
Her yaptığımız işte lider firma olmayı hedefledik,

Ekip Çalışması:
Başarı ve gelişmenin ancak ekip çalışmasıyla elde edinileceğinin farkındayız.

Dürüstlük ve yüksek etik standartları:
Mefasan tüm faaliyetlerinde yüksek ahlaki anlayış ve yasalara saygıyı ilke edinmiştir.

FARKINDALIK BİLGİLENDİRMESİ

Mefasan Sav. Sis. A.Ş.;
 • Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.
 • Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.
 • Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder.
 • Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.
 • Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
 • Çalışanların karar alma sürecine katılımını sağlar.
 • Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.
 • Çalışanlar için etik olmayan davranışların zarar veren ve suç olduğunu gösteren bir kültür ortamını oluşturulmuştur.
 • Şirket, çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde yetkili kişilerce Şirketin amaçları doğrultusunda kullanılır.
 • Müşteriler ile olan ilişkilerinde dürüst ve adil davranır.
 • Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözüm üreterek müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba gösterir.
 • Müşterilerini, sadece sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, fayda ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirir ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.
 • Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkilerine yönelik çalışmalar yapar.
 • Müşterilerine kaliteli ve en üst düzeyde hizmet sunar.
 • Müşterilerin Şirketin hizmetlerinden doğabilecek her türlü zararına karşı tazminat sistemi geliştirilmiştir.
 • Sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.
 • Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.
 • Bireysel çıkarlar ile Şirketin veya müşterilerin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önler.
 • Çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik her türlü tedbiri alır.
 • Tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.
 • Doğal kaynakların korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.
 • İnsanların yaşam standartlarını artıracak gelişmelere öncelik verir.
 • Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları destekler.
 • Karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınılır.
 • Şirket ve çalışanlarının iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalıklarının yüksek olmasına gayret edilerek iş ve özel yaşamlarında karbondioksit salımını azaltacak, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak tedbirleri almaları desteklenir.
Mefasan Sav. Sis. A.Ş. Çalışanları;
 • Görev ve yetki verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
 • Kalite politikasının ve ilişkili kalite hedeflerinin farkındalıklarının bilincinde ve güvence altına almak için çalışır.
 • Ürün güvenliğine olan katkılarının farkında ve güvence altına almak için çalışır.
 • Kalite Yönetim Sistemine uygun olmamanın olası sonuçları hakkında farkındalık elde etmiştir ve güvence altına almak için çalışır.
 • Müşteri memnuniyeti ve dünya klasında üretim amacıyla süreçlerinde mükemmel olmayı hedefler.
 • İyileştirilmiş kalite performansının faydalarının firmamız kalite yönetim sisteminin etkinliğine olan katkıları hakkında farkındalığa sahip ve güvence altına almak için çalışır.
 • Kalite kültürüne katılımını, bu konudaki yetkinliğini ve yaratıcılığını desteklemek için çalışır.
 • Ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğuna, ürün güvenliğine olan katkıları sonucunda kalite seviyesini sürekli geliştirerek en rekabetçi düzeye yükseltmek için çalışır.
 • Gelişen üretim teknolojisi ve müşteri beklentilerine göre Kalite Yönetim Sistemini güncellemek ve müşteri odaklı cevaplar vermek için çalışır.
 • Kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla ilgili kalite yönetim sisteminin dökümante edilmiş bilgisi ve değişikliklerinin, süreçlerinin sürekli etkin olmasını ve verimliliğin artmasını sağlamak için çalışır.
 • Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikime sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.
 • Şirket değerini artırmaya yönelik olarak çalışır.
 • Her zaman, her yerde Şirketi en iyi şekilde temsil eder.
 • Yasalara ve Şirket içi düzenlemelere saygı gösterir.
 • Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkandır.
 • Müşteri memnuniyetini sağlama bilincine sahiptir.
 • Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha verimli olabilmek için çaba harcar.
 • Görevleri ile ilgili konuları Şirket dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermez.
 • Görevleri esnasında Şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.
 • İçerden öğrenenlerin ticareti konusunda Şirketin hazırladığı prosedüre uyar.
 • Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına azami dikkati gösterir, gereksiz harcamalardan kaçınır. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmaz ve kullanımını engeller.
 • Şirket içi ve dışı etik olmayan hediye alma kurallarını gözetip uygular.
 • Şirket etik kuralları çerçevesinde Farkındalık Bilgilendirmesine uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvurur.
 • Müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterir.
 • Tüm çalışanlar kendi aralarında, müşterilerimize, tedarikçi ve satıcılarımıza karşı ölçülü (çok samimi, samimiyetsiz vb) ve saygılı olarak hareket eder.
 • Çalışanlarımız sorumluluklarının sadece yapılan işi veren makama karşı değil katkıda bulunulan ürünleri ve sundukları hizmeti kullanan herkese karşı olduğunu, savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayi ürün kalitesinin insan hayatıyla birebir ilgili olduğunu bir an bile akıldan çıkarmazlar.

YÖNETİMİN ÖNSÖZÜ

yönetimin önsözü

Mefasan Savunma olarak yalın yönetim anlayışımız ile iş ortaklarımız ve personelimize verdiğimiz sözlere her zaman bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bugünün teknolojisiyle, yarına hizmet verilemeyeceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle yatırımlarımızı yarının teknolojisini düşünerek yapmaktayız.

Yalın yönetim anlayışımız ile ürün ve proses kalitemizi sürekli artan bir şekilde geliştirerek müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmet sunmayı ilke edindik.

Personelimizin yarının teknolojilerine kolaylıkla uyum sağlamalarını temin etmek üzere eğitim çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.

Alt yapımızı Savunma ve Havacılık Sanayii’nin her an değişebilen isteklerini tam olarak karşılayabilecek esneklikte ve kabiliyette oluşturmaya özen göstermekteyiz.

Bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getireceğimizden emin olarak Savunma ve Havacılık Sanayii nin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz.

Saygılarımızla,